Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A. realizacjie 2011-2013r.

01/01/2011 31/12/2013
Category remont
Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A. realizacje od 2011 do 2012 r.:
 • Wykonanie remontu i konserwacji muru oporowego o dł ok. 100m
 • Remont budynku Warzelni
 • Przeprowadzenie remontu pomieszczeń Cechowni
 • wykonanie remontu pomieszczen biurowych od strony północnwj na I piętrze budynku A
 • Wykonanie remontu pomieszczeń od strony południowej na I pietrze budynku A
 • Rozbiórka bazy podsadzkowej wraz z instalacjami i obiektami towarzyszącymi oraz obiektami elektrycznymi na terenie Kopalni Otworowej "Barycz"
 • Odwodnienie terenu obok klombu różanego przy pomniku św. Kingi
 • Wykonanie remontu Pomieszczeń Zarządu w budynku A
 • Wykonanie usługi zabudowy meblowej w pomieszczeniu dyspozytorni w budynku A
 • Wykonanie remontu w dziewięciu pomieszczeniach znajdujących się na I piętrze w budynku C2
 • Wykonanie remontu w pomieszczeniu socjalnym w budynku C
 • Wykonanie remontu na I pietrze w budynku C2- roboty instalacyjne
 • Remont Zbiornika podziemnego w rejowniwe szybu Kościuszko wraz z jego wyczyszczeniem z zaległego szlamu
 • Remont rampy przy budynku Nowych Asortymentów
 • Wymiana obróbki blacharskie, izolacji poziomej, wykończenie parapetów na pierwszym piętrze w budynku "Kuźni", uzupełnienie okładzin słupów przy głównej  bramie wjazdowej, wymiana pękniętej płytki na schodach wejściowych do budynku "Markowni"